دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در سال های اخیر،بحث و مطالعه در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته می باشد.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند و دانش برندینگ می باشد.بازاریابان اعتقاد دارند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به گونه مطلوب تری ارزیابی می گردد زیرا مصرف کننده توجه مثبت خود را از نام تجاری مربوط به محصول جدید منتقل می کند.مطالعه ی حاضر با هدف تأثیرات ارزش ویژه ی برند بر ارزیابی بسط برند صورت گرفته می باشد.در پژوهش حاضر برند کاله که برند شناخته شده ای در سطح ایران می باشد،جهت مطالعه انتخاب شده می باشد.پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها،پژوهش توصیفی واز نوع پیمایشی می باشد.داده های 377 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها وتایید مدل نیز از روش آزمون تحلیل رگرسیون بهره گیری شده می باشد ونتایج این پژوهش نشان می دهد که سه بعد از مدل ارزش ویژه برند آکر(وفاداری به برند،آگاهی از برند،تداعی ازبرند)بر ارزیابی از بسط برند تأثیرمعنا داردارد اما بین کیفیت ادراک شده و ارزیابی از بسط برند ارتباط ی معنا داری وجود ندارد.نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند  را تعدیل می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. تعیین تأثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. تعیین اثر تعدیل گری تناسب ادراک شده از برند در ارتباط بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند
  4. تعیین اثر تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در ارتباط با برند در ارتباط بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند  با فرمت ورد