دانلود پایان نامه

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-      تاریخچه مدیریت دانش

مدیریت دانش و بحث دانش موضوع تازه ای نیست و حتی در ادبیات کشور خودمان شواهد خوبی از این مسأله در دست داریم، اما بحث مدیریت دانش به صورت جدید آن، از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفت و از آن وقت تاکنون یکی از مباحث قابل توجه در مدیریت بوده و نویسندگانی مانند پیتر سنگه، پیتر دراکر، آلوین هایدی، تافلر، نوناکاو و تاکیوچی بر اهیمت توجه هوشمندانه به دانش تأکید کرده اند (غنی زاده، 1385: 12).

منازعه با مفهوم دانش به قدمت تاریخ تفکر بشر می باشد. همه اندیشمندان از افلاطون گرفته تا دکارت و کانت در جستجوی اصطلاحی بودند که ماهیت دانش را اظهار کنند. جهان پس از گذار از انقلاب کشاورزی که منبع کلیدی در آن وقت بود، و انقلاب صنعتی که سرمایه و نیروی کار منبع  اصلی آن بود؛ شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده می باشد که در آن، منبع ارزشمند و کلیدی خلق ثروت و درآمد، دانش می باشد (منوریان و همکاران، 1386: 3).

تعدادی از تئوریسن های مدیریت به رشد مدیریت دانش کمک کرده اند که از برجسته ترین آنها دراکر، استراسمن[1]و سنجه بوده اند. دراکر و استراسمن بر اهمیت رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تأکید کرده اند. سنجه روی سازمان یادگیرنده و ابعاد فرهنگی مدیریت دانش کار نمود و کتاب معروف پنجمین فرمان را نوشت. آرگریس، بارتلت[2] و بارتون جنبه های مختلف مدیریت دانش را مطالعه کرده اند. روگر[3] در زمینه اشاعه و نوآوری کارکرد و آلن[4] در دانشگاه ام. ای. تی درمورد انتقال فناوری اطلاعات، پژوهشی با عنوان چگونگی تولید، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان انجام داده می باشد (عدلی، 1384: 56).

مراحل رشد و بلوغ مدیریت دانش بر اساس دو رویکرد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش قابل مطالعه می باشد. بر این اساس مدیریت دانش سه مرحله را پشت سر گذاشته و در حال حاضر در مرحله چهارم قرار دارد:

اولین مرحله با در نظر داشتن رویکرد فناوری اطلاعات و تمرکز بر بهره وری سازمانی بود. به بیانی دیگر، چگونه می توان با بهره گیری از فناوری اطلاعات از تولید مجدد چرخ و دوباره کاری جلوگیری نمود؟ این مرحله در حدود سال های (1992) همراه با نصب و راه اندازی انواع پایگاه اطلاعات و پایگاه بهترین روش انجام کار در سازمان بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله دوم اگرچه مشابه مرحله اول بود امّا تمرکز روی مشتری بود. بحث بر این بود که چگونه می‏توان با بکارگیری دانش درمورد مشتریان، به آنها بهتر خدمت نمود؟ در این مرحله نیز پایگاه های اطلاعات مختلفی ایجاد گردید؛ البته همه آنها یک طرفه و منفعل (نه دو طرفه و تعاملی) بودند.

مرحله سوم، در حدود سال های (2001-1994) در واقع مرحله تعاملی بود. صفحه های وب فناوری اطلاعات تعاملی، تجارت الکترونیک، بازرگانی الکترونیک، و تبادلات الکترونیکی تمام وقت از
ویژگی های این مرحله می باشد.

مرحله چهارم که از سال 2001 به بعد شروع شده، در نظر داشتن ارزش دانش افراد می باشد. علیرغم آن که منشأ تئوریکی آن، قدیمی می باشد، در مرحله اوّلیه و نوزادی به سر می برد امّا بسیار امید بخش می باشد؛ زیرا به موضوعات انسانی می اندیشد. سرمایه گذاری در این مرحله مستلزم سرمایه گذاری در افراد، استخدام افراد توانمند و ایجاد محیط های مناسب می باشد (عدلی، 1384: 56-55).

دالکر (2005) مراحل توسعه دانش را به شکل مدل ذیل ارائه کرده می باشد:

 Strassmann- 1

Bartlett -2

 Roger- 3

 Alen- 4

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

  1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد